Za urejanje dostopnosti in izstopanje raznih vozil so zapornice najboljša izbira

Pri večjih objektih ali pa podjetjih je zelo dobro namestiti zapornice, saj le te omogočajo pregled nad tem, kdo pride na zemljišče. Zapornice preprečijo ne zaželeno parkiranje ali pa zbiranje avtomobilov, tam kjer to ni potrebno. Zapornica namreč omogoča enostavno upravljanje in avtomatizacijo dostopa in izstopa vozil.

Kakšna je naloga zapornic in kje se največkrat uporabljajo?

Zapornice se največkrat uporabljajo za nadzor prometa na območjih podjetij, parkirišč, garaž pa tudi na domačem dvorišču ali posestvu. Zapornica je namenjan temu, da  omogoča nadzor nad tem, kdo lahko zapelje na določeno območje in kdo ne. V gosto poseljenih območjih  je pogostejša avtomatska zapornica, ki deluje s pomočjo daljinca, kartice ali pa jo  upravlja, kar  vratar.

 Glede na širino vozišča in na frekvenco odpiranja se določi katera zapornica je za dan objekt primerna. Pogon zapornice nudi veliko razširitev, tako da se lahko uporabnost in namen zapornice prilagodi specifičnim zahtevam vsakega uporabnika. Kjer je poseljenost majhna oziroma, kjer ni toliko urbanosti se po navadi uporablja ročna zapornica, katera ne potrebuje električnega priključka, le ta pa je seveda tudi cenovno veliko ugodnejša. Takšne vrste zapornica je primerna za travniško, gozdno ali pa njivsko zaporo, saj se ta območja ne uporabljajo tako zelo pogosto, kot se na primer uporabljajo parkirišča.

Kakšne vrste zapornic so na voljo?

Na voljo je kar nekaj različnih tipov zapornic. Ročne zapornice so namenjene raznim gozdnim potem oziroma potem, katere niso tako pogosto uporabljene, zato se jih lahko upravlja ročno. Takšne zapornice so na pogled zelo robustne. Avtomatske zapornice so namenjene urejanju prometa na zelo uporabljenih in dostopnih točkah. Največkrat so nameščene pri raznih trgovskih centrih, industrijah in parkiriščih. 

Tiste bolj kompleksne zapornice, pa so namenjene garažnim hišam in večjim parkiriščem, kjer je željeno urediti parkirno cono. Dostop do tega parkirišča imajo samo s abonentskimi karticami ali pa s kasnejšim plačilom.