Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Vsak državljan Republike Slovenije mora biti vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje. Če posameznik ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, potem je lahko kaznovan, saj s tem krši določen zakon o varstvu in pravicah prebivalcev države Slovenije. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje je bolj znano tudi pod imenom osnovno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja po zakonu in načelih socialne pravičnosti in solidarnosti. Takšno  zavarovanje omogoča osebam koriščenje zdravstvenih storitev, zdravil, denarnih nadomestil in zdravstvenih pripomočkov. 

Pravico do obveznega zavarovanja  imajo tudi tisti ljudje, če niso zaposleni saj imajo tako urejeno oziroma krito nadomestilo plače med zadržanostjo od dela ter povračilo potnih stroškov, ki se navezujejo na uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev.

Pridobitev zdravstvene kartice za nemoteno koriščenje zdravniških storitev in zdravil

Ko ima posameznik urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje mora imeti tudi zdravstveno kartico s katero bo lahko koristil zdravniške storitve, zdravila in medicinske pripomočke. Zdravnik oziroma medicinsko osebje bo z zdravstveno kartico lahko ugotovilo urejenost obveznega in dodatnega zavarovanja. 

Zdravstvena kartica omogoča tudi dvig zdravil v lekarni, včasih so recepte dajali osebno, sedaj pa so vsi recepti naloženi na zdravstveni kartici. Ob morebitni izgubi zdravstvene kartice je potrebno o tem obvestiti najbližjo izpostavo ZZZS, saj boste tam morali urediti novo naročilo zdravstvene kartice. Pri naročilu nove zdravstvene kartice nastanejo stroški, vendar ti niso visoki. Gibljejo se med 2 in 3 evri. 

V tem času, ko je posameznik brez zdravstvene kartice prejme potrdilo o urejenem zdravstvenem zavarovanju, to potrdilo velja tri tedne saj v tem času zavarovanec na dom že prejme zdravstveno kartico. S tem potrdilom lahko posameznik koristi vse zdravniške ugodnosti, saj služi enako kot zdravstvena kartica.

Kje ima posameznik možnost urediti obvezno zdravstveno zavarovanje?

Posameznik lahko obvezno zdravstveno zavarovanje uredi na njegovi najbližji izpostavi ZZZS-ja, pri tem pa mora izpolniti obrazec M1. Tako lahko zavarujete tudi svoje družinske člane. Družinski člani, ki so zavarovani po vas niso zavezanci za prispevek